Employer branding in zorg en welzijn

De zorg- en welzijnssector staat voor enorme uitdagingen. De vraag naar zorg neemt toe en de begrotingen van zorg- en welzijnsorganisaties staan onder druk. De toekomstige arbeidsmarkt staat in het teken van toenemende schaarste. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor van uw organisatie? Is er inzicht in schaarste per functie? Naast goede arbeidsmarktcommunicatie is het belangrijk om als werkgever te werken aan wervingskracht en te bouwen een een sterk werkgeversmerk.

Wervingskracht met visie

Binnen zorg en welzijn zijn medewerkers de bepalende factor als het gaat om de kwaliteit, de kosten en opbrengsten van zorg. Om grip te hebben op de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening is een strategische rol voor HR noodzakelijk.Inzicht hebben in de huidige kwaliteit eb kwantiteit van de bezetting. Weten welke behoefte er over drie jaar is. Dit leidt tot het inzicht dat de wervingskracht vergroot  moet worden.

Wanneer we spreken van de wervingskracht van de werkgever, dan spreken we al snel over employer branding: een structurele aanpak van de personeelswerving. Een interessante vraag die er dan gesteld kan worden is de vraag: Wilt u een aantrekkelijke werkgever of werkgever met aantrekkelijke functies zijn? Met andere woorden, welk imago verkiest u.

Waarom zou u aan uw imago en aan uw wervingskracht willen werken? Wanneer de organisatie structureel bezig is met arbeidsmarktcommunicatie, dan is dat om de wervingskosten te beheersen en te verlagen. De belangrijkste reden van een structurele aanpak van arbeidsmarktcommunicatie is echter steeds vaker de waarborging van de continuïteit van een gezonde organisatie. Alleen als kritische functies tijdig, met voldoende capaciteit en kwaliteit zijn vervuld, kunnen bedrijfsdoelstellingen behaald worden. Dat vraagt van arbeidsmarktcommunicatie om een visie, een plan en een vooruitziende blik. Een goed en helder werkgeversimago helpt hier bij.

Arbeidsmarkt zorg en welzijn anno 2012

De zorg- en welzijnssector heeft zoals gezegd te maken met factoren als forse kostenbesparingen, toenemende zorgvraag, toenemende concurrentie en verkleining van de ‘visvijver’ van potentiële kandidaten. Dit speelt naast de ontgroening en verhoogde uitstroom door vergrijzing. Allemaal factoren die een strategische aanpak meer dan rechtvaardigen. Een aanpak die vraagt om inzicht in huidige en te verwachten wervingsvraagstukken, waardoor veel gerichter gewerkt kan worden aan de positie en uitstraling als werkgever: het imago.

De zorgarbeidsmarkt anno 2012: facts en figures

In Nederland werken er 690.936[1] mensen binnen de gezondheidszorg. Een derde van hen is 50-plusser. Hiermee kent de gezondheidszorg een bovengemiddeld vergrijsd personeelsbestand ten opzichte van de Nederlandse Beroepsbevolking, waar een kwart 50 jaar of ouder is. De arbeidsmarktactiviteit is met 9% dat actief op zoek is naar (ander) werk laag. 43 Procent is niet op zoek, maar houdt de arbeidsmarkt in de gaten. Zij nemen niet zelf het initiatief, maar staan wel open voor arbeidsmarktcommunicatie wat mogelijkheden schept. Het grootste aandeel, 48%, zoekt momenteel niet naar ander werk.

De daadwerkelijke beweging op de arbeidsmarkt is niet groot: 77% heeft de afgelopen 12 maanden geen andere baan gevonden. 14 Procent echter wel, wat neerkomt op 96.731 personen. Daartegenover staan 96.537[2] online vacatures, wat (vooralsnog) een mooie aansluiting tussen het beschikbare aanbod en de vraag naar arbeid indiceert, maar dan gaan we er van uit dat alle vacatures zichtbaar zijn. Het vertrouwen in de arbeidsmarkt is groot: slechts 7% verwacht binnen een jaar de huidige baan te verliezen; 80% denkt dat dit niet zal gebeuren.

De situatie voor de provincie Groningen is iets anders. De vergrijzing is met 34% 50-plussers, groter dan landelijk gezien. Meer mensen, 13%, zijn actief op zoek naar werk. Daar staat tegenover dat ruim de helft, 53%, momenteel niet op zoek is naar ander werk. Een derde zit hier tussenin, door aan te geven de arbeidsmarkt in de gaten te houden.

Employer branding en het imago van de werkgever

Wat betekent dit voor uw kansen op de arbeidsmarkt? Het aanbod verkleind en er is weinig mobiliteit. Als u een vacature heeft,  zal deze in het oog moeten springen. U zult zich ook moeten richten op de groep die zich oriënteert of nog niet op zoek is. Naast de arbeidscommunicatie die u inzet wordt het steeds belangrijker dat uw doelgroep een voorkeur voor u als werkgever heeft.

Hier komt employer branding om de hoek kijken. Employer branding is bewust omgaan met het werkgeversmerk. Het als werkgever verkrijgen en behouden van een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie in de mindset van (potentiële) medewerkers en hun beïnvloeders. Met als doel het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Binnen zorg en welzijn wordt in toenemende mate gewerkt aan employer branding, zowel intern als extern. Straal uit wat werken bij uw organisatie inhoudt, maak elk contactmoment een beleving die indruk maakt, als patient, bezoeker, leverancier en/of (potentiële) medewerker. Uw werkgeversmerk is altijd aanwezig! Maar het bewust beïnvloeden is wat anders.

Recent onderzoek[3] toont aan dat binnen de employer branding vanuit organisaties een verschuiving is opgetreden. Voorheen werd de focus op lange termijn resultaten gelegd. Nu zien we dat er in deze ‘nieuwe’ aanpak een kortere focus is. Voorbeelden hiervan zijn het interne werven en ‘de medewerker werft medewerker’ acties. Het bewustzijn dat elk contactmoment, zowel direct als indirect, bijdraagt aan uw employer brand en aan de mogelijk om te werven, blijft onverminderd van belang. 

Conclusie: authentiek én onderscheidend

Om de uitdagingen in de zorg en welzijn het hoofd te bieden is het imago van de organisatie van belang. Voor de arbeidsmarktcommunicatie en daarmee voor de wervingskracht. Om zo een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de arbeidsmarktvraagstukken waar de organisatie mee te maken krijgt. Uw werkgeversimago is altijd aanwezig, de vraag is hoe u dit inzet om de wervingskracht te vergroten. U kunt zo vacatures sneller en goedkoper invullen en, nog belangrijker, de continuïteit en het voortbestaan van uw organisatie waarborgen. Kortom, zorg dat u een aantrekkelijke werkgever bent!


[1] Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek, Intelligence Group
[2] Bron: Jobfeed
[3] Bron: Het nieuwe Employer Brand Onderzoek

Dit artikel is geschreven voor ZorgpleinNoord Magazine.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>